.
www.iranianwa.com
Resume Writing Workshop
خانه فرهنگ ایران روز یکشنبه نوزدهم اگوست برگزار می کند
ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر
Address: Beaufort Street, Perth WA 6000

این کازگاه ویژه کارجویانی است که علیرغم مهارت و تجربه کافی در شغل مورد نظرشان، قادر به جلب نظر استخدام کنندگان نمی شوند. اگر  به مهارت های خود یقین دارید ولی نتوانسته اید از سد انبوه تقاضانامه های کار رد شده و توانایی خود را به استخدام کننده نشان دهید. و اگر موفق به جلب نظر استخدام کنندگان برای کسب فرصت مصاحبه و ارزیابی توانایی هایتان نمی شوید.  بدانید که باید رزومه ای تهیه کنید که به بهترین نحو معرف مهارتها و تجارب شما باشد. ما استراتژِی صحیح و شیوه اثبات شده وموفق نوشتن رزومه  را به شما نشان خواهیم داد. ما  در این کارگاه به شما کمک خواهیم کرد تا از این سد عبور کرده و بتوانید موقعیت های مصاحبه با استخدام کنندگان را بدست آورید

If you have plenty of experience and skill sets  for the Job vacancies but your applications have been failed to get an interview, then you're having a problem with presenting your abilities. Here in this workshop, we'll teach you how to craft your interview winning resume and present yourself at your best and persuade employers to give you the chance you're  looking for. Language of the program is PERSIAN.

عزيزان علاقمند می توانند با مراجعه به سايت آي دبليو تيكتز و پرداخت بیست دلار براي شركت در اين كارگاه ثبت نام نمايند
هزینه ثبت نام ویژه اعضای خانه فرهنگ ایران ده دلار است
0 Responses

Post a Comment