.
www.iranianwa.com
با سلام و احترام

خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی در نظر دارد با تشکیل شورایی از اعضای فرهیخته و علاقمند جامعه ایرانی مقیم شهر پرت کلیه فعالیتها و خدمات فعلی خانه فرهنگ را بازنگری نموده و بر اساس پیشنهادات این شورا نسبت به بهینه نمودن این فعالیت ها حذف فعالیت ها و خدمات غیر ضروری و توسعه فعالیتها و خدمات مفید اهتمام ورزد. این شورا به محض اعلام آمادگی و علاقه حداقل شش نفر تشکیل و حداکثر ماهی یک جلسه خواهد داشت و تصمیمات آن مبنای عملکرد خانه فرهنگ خواهد بود. عزیزان علاقمند به مشارکت در این امر می توانند با ارسال ایمیل به آدرس خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی نامزدی خود را برای عضویت در این شورا اعلام فرمایند

با تقدیم احترام
خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی


0 Responses

Post a Comment