.
www.iranianwa.com
با سلام و احترام

ضمن تشکر از اظهار لطف و حمایت هموطنان گرامی بدینوسیله تشکیل شورای مشورتی خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی را به اطلاع می رساند
این شورا با شروع از ماه اکتبر امسال جلسات ماهیانه خود را برگزار خواهد کرد و تصمیمات آن مبنای عملکرد خانه فرهنگ خواهد بود. قرار است این شورا کلیه فعالیتها و خدمات فعلی خانه فرهنگ را بازنگری نموده و نسبت به بهینه نمودن این فعالیت ها حذف فعالیت ها و خدمات غیر ضروری و توسعه فعالیتها و خدمات مفید اهتمام ورزد. از جمله مواردی که برای امکان سنجی و اظهارنظر به این شورا واگذار خواهد شد پروژه در دست بررسی خانه فرهنگ در جهت ایجاد اشتغال بخصوص برای بانوان ایرانی مقیم استرالیای غربی است

با تقدیم احترام
خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی0 Responses

Post a Comment