.
www.iranianwa.com
با سلام و احترام 
این دومین پیک نیک ماه جاری برای خانواده بزرگ خانه فرهنگ ایران استرالیای غربی است. مورد اول یکشنبه گذشته در کینگز پارک برگزار شد که علیرغم اینکه اطلاع رسانی چندانی نشده بود مورد استقبال قرار گرفت و اما این یکی که شنبه آینده در هیلاریز بوت هاربور خواهد بود تماشای آتش بازی هم دارد. شما هم روز شنبه لوازم پیک نیک خود را همراه بیاورید و از ساعت شش عصر تا ده شب از بودن در فضای دلپذیر وهوای بهاری و تماشای یکی از بزرگترین نمایشهای آتش بازی استرالیای غربی در جمع گرم و صمیمانه ایرانی لذت ببرید. هیلاریز سالی یکبار در روزهای نزدیک به سال نو نمایش آتش بازی برگزار می کند که برای امسال روز شنبه بیست و نهم نوامبر خواهد بود و معمولا بسیار شلوغ است. بنابراین اگر تصمیم به آمدن دارید برای اینکه با مشکل پیداکردن جای پارک مواجه نشوید زود بیایید. آتش بازی راس ساعت هشت شب شروع می شود. به امید دیدار


0 Responses

Post a Comment