.
www.iranianwa.com
کارگاه آموزشی مصاحبه شغلی در روز شنبه بیست و نهم ماه اگوست امسال از ساعت ده صبح تا دو بعدازظهر برگزار می شود. این کلاس مهارت های مصاحبه و استراتژِی صحیح و شیوه موفق شرکت در مصاحبه شغلی را به شما می آموزد تا در فرصت کوتاه مصاحبه که با زحمت به دست آمده به بهترین وجه توانایی مهارت و تجربه خود را نشان داده و موفق به جلب نظر استخدام کننده و گرفتن شغل دلخواهتان شوید. ظرفیت پذیرش کلاس فقط بیست نفراست

0 Responses

Post a Comment