.
www.iranianwa.com
روز شنبه دوازدهم دسامبر جشن مختصری به مناسبت پایان سال تحصیلی در مدرسه زبان فارسی برگزار شد. در این جشن از خانم اعظم بابایی که در طی پنج سال گذشته مدیریت مدرسه علاوه بر تدریس را بر عهده داشته و اینک محل زندگیشان به ملبورن تغییر کرده تقدیر و آقای سعید حافظی بعنوان مدیر جدید مدرسه معرفی گردید. همچنین گواهینامه های شرکت در دوره های آموزشی شش ماهه گذشته به معلمین اعطا شدترم چهارم سال ۲۰۱۵ در مدرسه زبان پارسي استرالياي غربي روز شنبه دوازدهم دسامبر پایان یافت. شروع ترم بعد روز ششم فوریه خواهد بود و ثبت نام برای ترم شروع شده است. براي اطلاعات بيشتر وب سایت مدرسه زبان پارسي را ببينيد

Next term at Persian Language School WA
Starts on Saturday 6th Feb 2016
Click HERE for details
LOCATION MAP
0 Responses

Post a Comment