.
www.iranianwa.com
جشن پایان سال تحصیلی مدرسه زبان پارسی در آخرين روز سال تحصیلی جاری روز شنبه نهم دسامبر از ساعت سه الی چهار در محل مدرسه با حضور دانش آموزان کلاس بچه ها و والدین ایشان و نیز زبان آموزان بزرگسال مدرسه برگزار می شود. 

0 Responses

Post a Comment