.
www.iranianwa.com
نمایشگاه هنر ایرانی در استرالیای غربی بعنوان بخشی از جشنواره سال نوی ایرانی برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی مقیم پرت شامل تابلوی خطی و تابلوی نقاشی و مینیاتور و عکس و مواردی دیگر به معرض نمایش گزارده می شوند
غرفه کتابفروشی الفبا نیز در این نمایشگاه پذیرای قدوم بازدیدکنندگان خواهد بود

مراسم افتتاح: روز پنجشنبه پانزدهم مارس ساعت یازده صبح

زمان نمایشگاه برای مراجعه بازدید کنندگان

پنجشنبه پانزدهم تا شنبه هفدهم مارس

همه روزه ده صبح الی شش عصر
0 Responses

Post a Comment