.
www.iranianwa.com
جشن های سال نوی ایرانی امسال شامل چهارشنبه سوری و جشن عید نوروز و سیزده بدر و نیز نمایشگاه هنر ایرانی با شکوهتر از هرسال برگزار می گردد. محل برگزاری جشن های چهارشنبه سوری و سیزده بدر در ساحل رودخانه محله ساوت پرت در نظر گرفته شده و جشن نوروز در سالن ساوت پرت کامیونیتی برگزار خواهد شد. نمایشگاه هنر مثل سال قبل در نورث بریج پیازا تقاطع خیابانهای جیمز و لیک از محله نورث بریج  از هیجدهم تا بیستم آوریل پذیرای قدوم بازدیدکنندگان خواهد بودطبق معمول غرفه های فروش بازارچه نوروزی در جشن چهارشنبه سوری و بازار روز طبیعت در جشن سیزده بدر نیز با ارایه محصولات مختلفی در خدمت میهمانان این جشن ها خواهند بود. بخشی از غرفه های فروش در جشن های چهارشنبه سوری و سیزده بدر تخصیص داده شده و فرصت تقاضا برای تعداد معدود موجود تا پانزدهم فوریه است. اطلاعات بیشتر در لینک زیراطلاعات کامل  در صفحه "جشن های سال نوی ایرانی" از وب سایت انجمن

EID NOWRUZ TICKETS AT
www.iwaevents.com
0 Responses

Post a Comment