.
www.iranianwa.com
ترم جدید در مدرسه زبان پارسی استرالیای غربی روز شنبه بیست و سوم جولای آغاز میشود

زمان برگزاری همه کلاس های حضوری اعم از کلاسهای کودکان و نوجوانان. کلاس نونهالان چهار تا پنج ساله و کلاس های بزرگسالان  شنبه ها از ساعت دو الی چهار و چهل و پنج دقیقه عصر خواهد بود.

مدرسه زبان پارسی همچنین کلاسهای خصوصی آنلاین و نیز حضوری ارایه می دهد.
زمان برگزاری کلاس های خصوصی متناسب با تقاضای زبان آموز تنظیم میشود

تلفن اطلاعات: 0405766208
ثبت نام فقط آنلاین از طریق
www.iranianwa.com
جلسه مجمع عمومي ساليانه اتحاديه ايرانيان عصر روز شنبه بیست و چهارم سپتامبر دوهزار و بیست و دو از ساعت پنج الی هشت شب برگزار خواهد شد. دعوت به شركت در اين جلسه و فرم هاي مربوط در اواسط ماه جولای برای اعضاء ارسال می گردد


NOTICE is hereby given in accordance with provisions of the constitution and Associations Incorporation ACT, that the AGM of the members of “Iranians Association Inc.” will be held on Saturday 24 September 2022, 5:00 - 8:00 pm.

www.iranianwa.com
مدرسه زبان پارسی کمک معلم افتخاری می پذیرد

اعضای داوطلب نقشي حیاتی در جامعه ايفا و با ارايه خدمات خود تاثیری چشمگير در جامعه به جا می گذارند. گذشته از اينكه یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است و هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران را دوست نداشته باشد. كمك به ديگران موجب خشنودي خداوند و بنوعي عبادت اوست. ارايه خدمت داوطلبانه براي داوطلبين بنوعي تجربه كاري هم هست و شرايط آشنا شدن با افراد جديد را علاوه بر “ايجاد امكان كمك به ديگران” فراهم مي كند. داوطلبين كار افتخاري براي ارايه خدمات خود حقوق دريافت نمي كنند و تمامي خدمات خود را بدون توقع دريافت هيچ وجهي انجام مي دهند. داوطلبين محترم لازم است “مجوز كار با كودكان”و در صورت لزوم
“گواهي عدم سوء پيشينه” داشته باشند و متعهد مي شوند كه حداقل سه ساعت در هفته (معمولا عصر روزهای شنبه) را به ارايه خدمت اختصاص دهند.

اطلاعات بیشتر در مورد کار داوطلبین افتخاری در لینک زیرwww.iranianwa.com
ترم جدید در مدرسه زبان پارسی استرالیای غربی روز شنبه سی ام آوریل آغاز میشود

زمان برگزاری همه کلاس های حضوری اعم از کلاسهای کودکان و نوجوانان. کلاس نونهالان چهار تا پنج ساله و کلاس های بزرگسالان  شنبه ها از ساعت دو الی چهار و چهل و پنج دقیقه عصر و کلاس آنلاین گروهی نوجوانان  شنبه ها از ساعت یک الی دو نیم بعدازظهر خواهد بود.

مدرسه زبان پارسی همچنین کلاسهای خصوصی آنلاین و نیز حضوری ارایه می دهد.
زمان برگزاری کلاس های خصوصی متناسب با تقاضای زبان آموز تنظیم میشود

تلفن اطلاعات: 0405766208
ثبت نام فقط آنلاین از طریق
www.iranianwa.com
بدلیل نگرانیهای مربوط به کوید جشن روز سیزده بدر که برای روز شنبه دوم آوریل برنامه ریزی شده بود برگزار نخواهد شد