.
www.iranianwa.com

جلسه مجمع عمومی سالیانه اتحادیه ایرانیان روز جمعه بیست و دوم سپتامبر با حضور اعضاء برگزار شد. گزارش فعالیت اتحادیه در طی سال مالی گذشته از طریق وبسایت اتحادیه در دسترس اعضاء محترم می باشد. اتحادیه بدینوسیله از کلیه اعضاء بخصوص از داوطلبین افتخاری و اعضای شورا که با کمک و حمایت بیدریغ خود در موفقیت برگزاری برنامه ها موثر بوده اند تشکر می نماید. بی شک ادامه این روند و باهم بودن و تشریک مساعی بیش از پیش اعضای جامعه ایرانی مقیم استرالیای غربی و کمک بیدریغ اعضای این جامعه به یکدیگر مایه موفقیت های بیشتر برای تک تک اعضای جامعه و افتخار و اعتلای جامعه ایرانی مقیم استرالیا خواهد بود

اتحادیه ایرانیان یک نهاد مردمی غیردولتی و غیرانتفاعی و متعلق به اعضای آنست. عضویت اتحادیه جز شرط سنی حداقل هفده سال شرط خاص دیگری ندارد و همه هموطنان مقیم استرالیای غربی می توانند با پیوستن به جمع اعضا در فعالیت ها و برنامه ها شرکت و مشارکت نمایند و با عضویت در شورا در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و فعالیتها نقش ایفا کنند. این نهاد مدير و كارمند حقوق بگير ندارد. پذيرش هر سمت و مسووليتي در انجمن صرفا افتخاري است و تمامي فعاليت ها توسط اعضاي داوطلب كه مايلند به جامعه ايراني مقيم خدمتي كرده باشند انجام مي شود
0 Responses

Post a Comment