.
www.iranianwa.com

شبکه مشاغل فارسی زبان به منظور ایجاد زمینه همکاری بیزینس های فارسی زبانان در استرالیای غربی تشکیل شده است. اعضای این شبکه بطور ماهیانه دیدار می کنند تا در حمایت از یکدیگر و تقویت بنیه اقتصادی فارسی زبانان مقیم بخصوص بیزینس های عضو تلاش کنند

RSVP to attend this event here

انجمن ایرانیان استرالیای غربی سازمان اجتماعی فرهنگی مستقل غیرانتفاعی غیرمذهبی غیرسیاسی و مرکز ارتباط و همکاری و همیاری ایرانیان مقیم است و با برگزاری برنامه های اجتماعی فرهنگی و ارایه خدمات آموزشی و خدمات دیگر برای ایجاد ارتباط بين ايرانيان مقيم استرالياي غربي و حفظ و ترويج فرهنگ ايراني و زبان پارسي و حتی الامکان رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مقیم و بخصوص بالابردن توان اعضاء برای موفقیت ایشان در بازار کار و اقتصاد استرالیا تلاش می نماید

www.iraniancommunity.org.au

0 Responses

Post a Comment