.
ICWA
طبق تصمیم تیم مدیریت انجمن ایرانیان استرالیای غربی بدلیل نگرانیهای مربوط به کوید جشن عید نوروز که برای بیستم مارس در سالن کامیونیتی ساوت پرت برنامه ریزی شده بود برگزار نخواهد شد
اما جشنهای چهارشنبه سوری و سیزده بدر که در فضای آزاد انجام میشوند با رعایت مقررات مربوط به کوید طبق برنامه برگزار خواهند شد

0 Responses

Post a Comment