.
ICWA
جلسه مجمع عمومي ساليانه اتحاديه ايرانيان عصر روز شنبه بیست و چهارم سپتامبر دوهزار و بیست و دو از ساعت پنج الی هشت شب برگزار گردید دعوت به شركت در اين جلسه و فرم هاي مربوط از اواسط ماه جولای گذشته مکررا برای اعضاء ارسال شده بود و بسیاری از اعضا در جلسه حاضر بودند. در این جلسه گزارش مالی و گزارش فعالیت های انجام شده اتحادیه در سال مالی گذشته و برنامه ها و فعالیت های آتی به سمع و نظر و تایید اعضای محترم رسانیده شد

در این جلسه همچنین بر این نکته تاکید گردید که این اتحادیه و بخشهای آن از جمله انجمن ایرانیان استرالیای غربی سازمانی غیر سیاسی است و فعالیت آن صرفا در ایجاد زمینه همکاری و همیاری ایرانیان مقیم با برگزاری برنامه های اجتماعی فرهنگی و آموزشی و خدمات دیگر برای حفظ و ترويج فرهنگ ايراني و زبان پارسي و ایجاد ارتباط بين ايرانيان مقيم استرالياي غربي و حتی الامکان رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی آنان و بالابردن توان اعضاء برای موفقیت ایشان در بازار کار می باشد. عضویت اتحادیه به روی همگان باز است و تنها شروط عضویت داشتن حداقل هفده سال سن و پذیرش اساسنامه و اهداف اتحادیه می باشد

این مجموعه يك سازمان اجتماعي مستقل و مردمي است كه توسط خانواده هاي ايراني مقيم ايجاد شده و با رای و انتخاب اعضاء مدیریت میشود. مدير و كارمند حقوق بگير ندارد و پذيرش هر مسووليتي در این نهاد افتخاري است و تمامي فعاليت ها توسط داوطلبینی كه از وقت و توان و امکانات شخصی خود برای خدمت به هموطنانشان مایه می گذارند انجام مي شود. هيچگونه پشتوانه مالي و درآمد و بودجه اي بجز ياري اعضاء و پشتيباني و حمايت مادي و معنوي ایشان ندارد و كليه فعاليت هاي اين سازمان بر اساس اين روش كه “هر فعاليتي با اتكاي به اعضاي داوطلب انجام شود” و “هزينه هر فعاليتي نظير اجاره محل و بيمه و غيره از خود آن فعاليت تامين گردد” انجام می گردد و در عین حال که تلاش می کند به همگان ارایه خدمت نماید حد مسوولیتش فقط و فقط ارایه خدمت به اعضاست
0 Responses

Post a Comment