.
ICWA
همایش پایان سال تحصیلی مدرسه زبان پارسی استرالیای غربی روز یکشنبه یازدهم دسامبر از ساعت چهار و تا هفت عصر با حضور زبان آموزان و خانواده های ایشان برگزار خواهد شد
در این همایش گواهینامه های زبان آموزان به ایشان اعطا میشود و از تلاش آنان برای آموختن زبان فارسی و نیز از معلمین برای تلاش بیدریغشان در آموزش و ترویج زبان فارسی تقدیر میگردد 

مدرسه زبان پارسی استرالیای غربیEnd of School Year Convention of Persian Language School WA will be held on 11th Dec from 4:00 to 7:00 pm. All language learners and their families are invited.

Best Regards
Persian Language School WA

0 Responses

Post a Comment