.
ICWA

جلسه هم اندیشی انجمن ایرانیان استرالیای غربی با هدف رسیدن به راه حلی مشترک و تبیین استراتژی های سازنده جهت انسجام ایرانیان مقیم پرث در شرایط بحرانی میهن عزیزمان ایران عصر روز بیست و دوم دسامبر با حضور تیم مدیریت انجمن. جمعی از اعضای اتحادیه ایرانیان و مسوولین و نمایندگان گروههای اجتماعی شهر پرت از جمله مسیحیان ایرانی, انجمن کردهای استرالیای غربی, مدرسه زبان پارسی استرالیای غربی, اتحادیه ایرانیان مسلمان استرالیای غربی و چند تن از شخصیت های صاحبنظر و اثرگذار در جامعه ایرانی مقیم شهر پرت برگزار شد.

در این جلسه مدیر انجمن خلاصه ای از فعالیت های چند ماه اخیر این انجمن را در باره اتفاقات اخیر ایران ارایه و راه کارهای آتی این انجمن را به اطلاع حضار رساندند. اعضای شرکت کننده تاکید داشتند که انجمن ایرانیان استرالیای غربی برای همه ایرانیان مقیم است و خدماتش باید برای ایرانیان مقیم باشد. تنها شرط عضویت در انجمن شرط سنی هفده سال تمام بوده و همه می توانند عضو آن باشند و در مدیریت و انجام فعالیت ها مشارکت کنند.

حاضرین در این جلسه بر ضرورت اتحاد جامعه ایرانی مقیم استرالیای غربی و حمایت همسو و یکپارچه از مردم ایران تاکید نموده و موافقت گردید که همه گروهها و فعالین اجتماعی در جهت تحقق موارد زیر تلاش نمایند

یک) ترویج اتحاد و همکاری و هماهنگی بین ایرانیان مقیم استرالیای غربی
دو) حفظ حرمت همگان و برخورد کردن با افرادی که با تهمت و افترا و تخریب دیگران موجب تفرقه در جامعه ایرانی میشوند
سه) پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و اهتمام بر اجرای اقدامات حساب شده و تاثیرگذار که نتایج آن به نفع مردم ایران و جامعه ایرانی باشد
چهار) انجمن ایرانیان برنامه ریزی بلند مدت در جهت آموزش دموکراسی برای جامعه ایرانی مقیم استرالیای غربی داشته باشد
پنج) اطلاع رسانی و هماهنگی گروهای ایرانی مقیم پرث جهت عدم موازی کاری و پرهیز از خنثی کردن فعالیت های مفید همدیگر
شش) برای کسب آرا و نظرات دیگر افراد صاحبنظر که فرصت حضور در این جلسه رو پیدا نکردند انجمن در آینده نزدیک جلسه ای مشابه برگزار نماید
هفت) ادامه برگزاری این جلسه بصورت فصلی جهت اتحاد و همبستگی و حرکت متحد بین انجمن ها و گروههای شزکت کننده
هشت) همه عزیزان شرکت کننده متفق القول بودند که زندگی اکثر ایرانیان با سیاست تلفیق شده است . انجمن فعالیت های شایانی در زمینه اجتماعی و حقوق بشر داشته است و در عین حال لازم است که در جهت پوشش خواسته های سیاسی ایرانیان مقیم تلاش بیشتری نماید
نه) آزادی و عدالت در بستر دموکراسی دو اصل انسانی هستند. تمامی گروههای ایرانی مقیم پرث ضمن حفظ رعایت حرمت همدیگر در رسیدن به اهداف واحد تلاش نمایند
ده) تمامی گروههای ایرانی فعال در استرالیای غربی جهت شناساندن انجمن های خودشان به مردم ایرانی مقیم استرالیای غربی تلاش نمایند تا دغدغه های جامعه ایرانی را در هر زمینه ای پوشش دهند

انجمن ایرانیان استرالیای غربی


0 Responses

Post a Comment