.
ICWA
مدرسه زبان پارسی کتابدار و کمک معلم افتخاری می پذیرد

اعضای داوطلب نقشي حیاتی در جامعه ايفا و با ارايه خدمات خود تاثیری چشمگير در جامعه به جا می گذارند. گذشته از اينكه یکی از بهترین و زیباترین کارها کمک به دیگران است و هیچ انسانی نیست که کمک کردن به دیگران را دوست نداشته باشد. كمك به ديگران موجب خشنودي خداوند و بنوعي عبادت اوست. ارايه خدمت داوطلبانه براي داوطلبين بنوعي تجربه كاري هم هست و شرايط آشنا شدن با افراد جديد را علاوه بر “ايجاد امكان كمك به ديگران” فراهم مي كند. داوطلبين كار افتخاري براي ارايه خدمات خود حقوق دريافت نمي كنند و تمامي خدمات خود را بدون توقع دريافت هيچ وجهي انجام مي دهند. داوطلبين محترم لازم است “مجوز كار با كودكان”و در صورت لزوم
“گواهي عدم سوء پيشينه” داشته باشند و متعهد مي شوند كه حداقل سه ساعت در هفته (معمولا عصر روزهای شنبه) را به ارايه خدمت اختصاص دهند.

اطلاعات بیشتر در مورد کار داوطلبین افتخاری در لینک زیر0 Responses

Post a Comment