.
ICWA
ايرانيان مقيم استرالياي غربي امسال نیز در كنار هم گرد مي آيند و فرارسیدن سال نوی ايراني را كه سمبل بسرآمدن  زمستان و نو شدن حيات است گرامی میدارند. برنامه چهارشنبه سوری امسال روز سه شنبه چهاردهم مارچ با حضور قریب به یکهزار نفر از ایرانیان مقیم پرت در محله ساوت پرت برگزار گردید


برنامه روز سیزده بدر برای یکشنبه دوم آوریل تدارک دیده شده و میهمانان علاوه بر تفریحات مختلف امکان خرید از غرفه های بازار روز طبیعت را خواهند داشت و جشن رسمی نوروز ایرانی نیز روز چهارشنبه بیست و دوم مارچ با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه دولت استرالیای غربی برگزار میشود
تهیه بلیط برای شرکت در این برنامه از طریق لینک زیراطلاعات بیشتر در صفحه "جشن های سال نوی ایرانی" از وب سایت انجمن0 Responses

Post a Comment